Een Euregionale Autoroute du soleil

Interreg EMR – Rolling Solar

Tweeëndertig partijen in Nederland, België en Duitsland werken binnen het Interreg-project Rolling Solar aan de innovatieve integratie van dunne en flexibele zonnecelmaterialen in wegoppervlakken en geluidschermen. Hiermee willen ze mogelijk maken dat duurzame energie grootschalig, dicht in de buurt van het verbruik, wordt opgewekt zonder dat er extra grond voor nodig is. Het project vormt daarmee een belangrijke sleutel in de energietransitie.

De Euregio Maas-Rijn heeft een aantal internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten en hoogtechnologische industrieclusters dat samenwerkt  in de ontwikkeling, productie en toepassing van zogenaamde ‘thin film’ oftewel ‘dunnefilm’-zonnecellen. Het idee voor Rolling Solar komt uit de koker van TNO.  Het project richt zich met name op de publieke infrastructuur. Door innovatieve ontwikkeling en kennisdeling stimuleert het een grensoverschrijdende samenwerking tussen industrie en onderzoeksinstellingen rond zonnecellen, productie, materiaaltechnologie, transport en publieke infrastructuur. Fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven worden technisch in staat gesteld om een kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur te realiseren.

“Publieke infrastructuur met geïntegreerde PV-zonnesystemen kan echt een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie”